Про нас

Чернівецька обласна психіатрична лікарня є комунальною медичною установою, заснованою на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької області. Створена відповідно до наказу облздороввіділу від 28 червня 1940 р.

В своїй діяльності Лікарня керується Конституцією України, Основами законодавства України “Про охорону здоров’я”, Законами України “Про підприємництво”, “Про охорону праці”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про психіатричну допомогу”, іншим чинним законодавством України, Указами і розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, розпорядженнями облдержадміністрації, обласної Ради, наказами управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

Лікарня є юридичною особою.

Структура Лікарні визначається адміністрацією цього закладу у відповідності до діючих нормативно-правових актів за погодженням з управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації.
Повна назва: Комунальна медична установа “Чернівецька обласна психіатрична лікарня”.
Скорочена назва: КМУ “Чернівецька обласна психіатрична лікарня» Місцезнаходження Лікарні:58005 м. Чернівці, вул. Мусоргського, буд. № 2.
Засновником Лікарні є Чернівецька обласна рада, власником майна – територіальні громади сіл, селищ, міст області.

Лікарня є централізованою ланкою в системі надання спеціалізованої психіатричної та неврологічної лікувально-профілактичної допомоги населенню області і являє собою комплекс структурних підрозділів, організаційно і функціонально зв’язаних між собою.

Лікарня функціонує з метою ефективного використання сил і засобів лікувально-профілактичних підрозділів для досягнення найкращих кінцевих результатів у наданні спеціалізованої медичної допомоги мешканцям області.

Лікарня є навчальною базою Буковинської державної медичної академії, співпрацює з кафедрою нервових хвороб та психіатрії Буковинської державної медичної академії в наданні медичної допомоги та в здійсненні навчально-виховної та наукової роботи.

Предмет діяльності:
— своєчасне і якісне обстеження, діагностування та лікування хворих, проведення лікарських експертиз;
— вивчення і аналіз ефективності лікування;
— пропаганда здорового способу життя;
— медична і соціальна реабілітація хворих;
— планово-економічна та фінансово-господарча діяльність;
— розвиток матеріально-технічної бази;
— проведення наукових та науково-дослідних робіт;
— надання комунальних послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт;
— інша виробнича, посередницька діяльність, яка відповідає меті та діяльності Лікарні і не суперечить чинному законодавству України;
— апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів;
— обстеження та лікування хворих, госпіталізованих в стаціонар, консультації хворих в інших підрозділах Лікарні та в інших ЛПЗ області;
— надання платних медичних та інших послуг у відповідності до чинного законодавства.

Здійснюючи свою діяльність Лікарня забезпечує:
— тісну взаємодію з лікувально-профілактичними закладами області по наданню медичної допомоги населенню;
— необхідні побутові та психоемоційні умови для хворих в Лікарні;
— додержання персоналом норм етики та деонтології;
— своєчасне і якісне проведення лікувально-діагностичних процедур, лікарських призначень, маніпуляцій тощо;
— раціональність і забезпеченість дієтичного харчування для стаціонарних хворих;
— додержання санітарних норм і правил упорядкування обладнання, а також вимог санітарно-епідемічного і протиепідемічного режиму;
— безперебійну роботу медичної апаратури, машин і механізмів, інженерно-технічних комунікацій та споруд;
— раціональне використання трудових, фінансових та матеріальних ресурсів;
— постачання необхідними засобами і матеріалами медичного і господарського призначення;
— дотримання правил і норм техніки безпеки, охорони праці і протипожежної безпеки.