Документи

Рівні контролю якості надання медичної допомоги

І рівень — самоконтроль лікаря та контроль завідувача відділення. Протягом місяця завідувач відділення проводить експертизу 100% закінчених випадків.

ІІ рівень — рівень заступника головного лікаря з контролю якості, з лікувальної, поліклінічної роботи та з експертизи непрацездатності.

Заступник головного лікаря з контролю якості проводить щоквартальну накопичувальну експертизу рівня якості лікувальної роботи відділень та закладу в цілому.

Завідувач диспансерним відділенням проводить щоквартальну накопичувальну експертизу рівня якості лікувальної роботи лікарів диспансеру та відділення в цілому.

Заступник головного лікаря з експертизи непрацездатності щоквартально проводить експертизу рівня якості експертизи тимчасової непрацездатності.

Заступники головного лікаря з лікувальної роботи оцінюють виконання моделей кінцевого результату підпорядкованими відділеннями та закладом в цілому за рік.

Завідувач організаційно-методичним консультативним відділом також визначає інтегрований показник якості надання медичної допомоги відділень та лікувального закладу в цілому та подає ці відомості заступникам головного лікаря з контролю якості, з лікувальної роботи щоквартально наростаючим підсумком до 10 числа наступного за кварталом місяця.

ІІІ рівень — розгляд результатів щоквартального контро­лю якості лікувально-діагностичного процесу лікарні на засіданнях лікувально-консультативної комісії та медичних радах лікарні згідно з планом.