Статті

Структурні підрозділи

Чернівецька обласна психіатрична лікарня лікарня нараховує 570 ліжок. У структурному розділі є такі відділення:

1-е відділення — психіатричне (чоловіче), розраховано на 60 ліжок, 5 з них для примусового лікування по вирокам судів з призначенням режиму нагляду;
2-е відділення — психіатричне (жіноче), розраховано на 60 ліжок;
4-е відділення — анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії
для хворих з психічними розладами на 12 ліжок;
5-е відділення — психіатричне для хворих з граничним станом психічних розладів (неврозів) на 40 ліжок;
6-е відділення — психіатричне дитячо-підліткове на 48 ліжок (24-
дитячих, 24- підліткових);
7-е відділення — психіатричне (чоловіче) на 50 ліжок;
8-е відділення — психіатричне (жіноче) на 50 ліжок;
10-е відділення — диспансер, розрахований на 95 відвідувань в день, в склад входять:
— амбулаторна судово-психіатрична експертна комісія на 500 експертиз в рік;
— відділення сімейно-лікарсько-психологічного консультування
— спеціалізована амбулаторна ЛКК по освідченню підлітків допризовного та призовного віку;
— кабінет рефлексотерапії;
11-е відділення — приймальний покій (прозекторська та централізована стерилізація);
13-е відділення — сомато-психіатричне (змішане) на 60 ліжок, де лікуються психічно хворі з вираженою супутньою соматичною патологією;
14-е відділення — психіатричне на 45 ліжок (20 ліжок інфекційних та 25 ліжок для хворих на туберкульоз);
15-е відділення — психіатричне кризисних станів на 25 ліжок;
— Фізіотерапевтичне відділення;
— Клінічно-діагностична лабораторія;
— Рентгенологічний та флюрографічний кабінети;
— Стоматологічний кабінет;
— Кабінет функціональної діагностики
— Денний стаціонар — центр реабілітації та соціальної адаптації осіб з розумовою відсталістю на 50 місць;
— Організаційно-методичний консультативний відділ.