Документи

Методика оцінки роботи відділення, лікарні за моделями кінцевих результатів

Оцінка діяльності відділення здійснюється за досягнутим кінцевим результатом діяльності. Досягнуті результати відділеннями за певний проміжок часу порівнюються з моделями кінцевих результатів (МКР), в основу яких входять узагальнені якісні показники, що характеризують діяльність відділення. З цією метою використовуються дві групи показників. Показники результативності (ПР) — робота ліжка, середній ліжко-день і т.д. і показники дефектів діяльності (ПД) — кількість обгрунтованих скарг, кількість випадків незадоволеності лікуванням (за даними анкетування), ускладнення в перебігу хвороби тощо.

Показники результативності відображають для кожного відділення ступінь досягнення поставлених перед ним завдань і виконання ним головних функцій. Відхилення від нормативних показників дозволяє оцінити досягнутий результат у відносних величинах:

Знак + (плюс) означає, що показник більший за норматив, збільшує оцінку.

Знак – (мінус) означає, що показник менший за норматив, зменшує оцінку.

Показники дефектів діяльності нормативних значень не мають, тому їх значення повинні дорівнювати нулю.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *